Zakończenie rozwoju i sprzedaży BIT Rejestry

Szanowni Państwo
Po kilku latach rozwoju podjęliśmy decyzję o zakończeniu rozwoju i sprzedaży aplikacji BIT Rejestry. Od 1 stycznia 2024 nie będzie możliwości zamawiania nowych licencji ani przedłużania wsparcia na posiadane licencje. Trwające okresy wsparcia będą realizowane do ich zakończenia. Pobieranie aplikacji jest możliwe wyłączenie w celu jej instalacji wraz z posiadanymi licencjami.

Dziękujemy za wszystkie lata współpracy.

BIT Rejestry

Jednostki administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszenia, firmy, NGO i inne podmioty realizują swoje zadania między innymi poprzez prowadzenie szerokiej korespondencji. Aby zachować porządek w dokumentacji, prowadzoną korespondencję, muszą rejestrować w formie rejestrów przesyłek wpływających lub wychodzących. Prowadzone sprawy rejestrują w formie spisu spraw. Zasady prowadzenia tych rejestrów reguluje nowa instrukcja kancelaryjna.

Funkcje aplikacji

  • Rejestr faktur
  • Rejestr przesyłek wychodzących
  • Rejestr przesyłek wpływających
  • Spis spraw
  • Rejestr umów
  • Rejestr upoważnień
  • Obsługa skanowania dokumentów bezpośrednio z aplikacji
  • Rejestr kontrahentów (korespondentów)
  • Wydruk pocztowej książki nadawczej

więcej

Ogólny wygląd aplikacji BIT Rejestry

BIT Rejestry to aplikacja napisana z myślą o ułatwieniu pracy. Zawiera wszystkie niezbędne opcje do zarządzania rejestrami - bez żadnych ograniczeń, limitów, ani funkcji rozpraszających uwagę użytkownika.

Praca z aplikacją jest bardzo intuicyjna, a w razie niejasności wystarczy zapoznać się z instrukcją.