Wersja 5.0 (wydana w dniu 05.05.2021)

Wersja 4.7 (wydana w dniu 09.03.2021)

Wersja 4.6 (wydana w dniu 23.08.2018)

Wersja 4.5 (wydana w dniu 24.01.2017)

Wersja 4.4 (wydana w dniu 27.07.2016)

Wersja 4.3 (wydana w dniu 31.03.2016)

Wersja 4.1 (wydana w dniu 08.02.2016)

Wersja 4.0 (wydana w dniu 29.10.2015)

Widok metryka sprawyBIT Rejestry pozwala na prowadzenie metryki sprawy, wymaganej nową instrukcją kancelaryjną. Wpisy są dodawane autmatycznie - na podstawie czynności wykonywanych przez użytkwoników.
Kolejne wpisy można też dodawać do metryki sprawy ręcznie.