Jednostki administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszenia, firmy i inne podmioty realizują swoje zadania między innymi poprzez prowadzenie szerokiej korespondencji. Aby zachować porządek w dokumentacji, prowadzoną korespondencję muszą rejestrować w formie rejestrów przesyłek wpływających lub wychodzących. Prowadzone sprawy rejestrują w spisach spraw. Zasady prowadzenia tych rejestrów reguluje nowa instrukcja kancelaryjna.

BIT Rejestry to praktyczna aplikacja, napisana z myślą o ułatwieniu pracy kancelaryjnej. Zawiera wszystkie niezbędne opcje do zarządzania rejestrami dokumentów, a korzystanie z niej jest proste i intuicyjne. Aplikacja doskonale sprawdzi się między innymi w szkołach, przedszkolach, stowarzyszeniach, kancelariach prawnych czy urzędach.

Aplikacja BIT Rejestry jest w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki wbudowanym słownikom wykazu akt dla różnych typów podmiotów umożliwia szybkie rozpoczęcie pracy. Może być instalowana na pojedynczym stanowisku pracy lub w wersji wielostanowiskowej. Również w wariancie pracy na wielu stanowiskach nie wymaga dedykowanego serwera bazy danych.

 

Najważniejsze funkcje aplikacji BIT Rejestry

 • Obsługa rejestrów:
  • Rejestr przesyłek wychodzących
  • Rejestr przesyłek wpływających
  • Rejestr umów
  • Rejestr upoważnień
  • Rejestr kontrahentów (korespondentów)
  • Rejestr faktur
  • Spis spraw
  • Metryka sprawy
 • Zakres danych zgodny z Rozporządzeniem w Sprawie Instrukcji Kancelaryjnej
 • Obsługa skanowania dokumentów bezpośrednio z aplikacji
 • Sortowanie, filtrowanie i przeszukiwanie listy przesyłek
 • Anulowanie przesyłek
 • Drukowanie listy przesyłek
 • Zapisanie całości lub części rejestru do pliku
 • Baza korespondentów budowana na podstawie wpisów – raz wpisz i wybieraj z listy
 • Łatwe wprowadzanie przesyłek – minimalny zakres danych do podania
 • Wbudowane gotowe klasyfikacje JRWA dla różnych typów podmiotów:
  • organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki;
  • organów powiatu i starostw powiatowych;
  • organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich;
  • organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.
  • szkół
  • przedszkoli
 • Wbudowane narzędzie do wykonywania kopii zapasowych bazy danych
 • Zarządzanie kontami użytkowników

Historia zmian

Okno aplikacji BIT Rejestry BIT Rejestry oferuje prosty i intuicyjny interfejs graficzny. Dzięki temu użytkownicy w sposób intuicyjny będą w stanie korzystać z aplikacji już od pierwszych chwil.