Wersja pełna
  • Dostęp do wszystkich funkcji
  • Obsługa wielu stanowisk
  • Wieczysta licencja
  • Roczne prawo do aktualizacji
  • Pomoc techniczna

240 zł netto - 1 stanowisko
120 zł netto - kolejne stanowiska

Wszystkie funkcje programu BIT Rejestry są dostępne przez 30 dni od momentu instalacji. Po tym okresie aplikacja przełączy się w tryb "tylko od odczytu", blokując możliwość dodawania nowych wpisów do rejestrów, choć istniejące dane są nadal dostępne do prezeglądania i raportowania, oraz wyłączając dostęp do danych z innych stanowisk. Aby aktywować te funkcje należy wykupić licencję.

Licencja na BIT Rejestry obejmuje prawo do wieczystego korzystania z aplikacji oraz do bezpłatnych aktualizacji i pomocy technicznej przez rok. Licencja obejmuje prawo do korzystania z aplikacji na jednym stanowisku. Prawo do aktualizacji w kolejnych latach wymaga wykupienia wsparcia technicznego na kolejne lata.

Jeśli są Państwo zainteresowani zakupem licencji pełnej wersji BIT Rejestry prosimy o wypełnienie formularza zamówienia.

Pytania

Czy muszę co roku przedłużać licencję?
Nie, licencja do korzystania z aplikacji BIT Rejestry nie jest ograniczona czasowo. Jedynie prawo do instalowania aktualizacji jest ograniczone do roku od daty rejestracji aplikacji. Jeśli więc po tym okresie nie chcemy aktualizacji, nie musimy ponosić dodatkowych kosztów.
Chcę korzystać z aplikacji na 3 stanowiskach. Ile licencji potrzebuję?
Dokładnie trzy. Licencji na stanowiska nie trzeba kupować od razu - można je nabywać w miarę potrzeby dodania kolejnych stanowisk.
Czy dokupienie licencji na kolejne stanowiska przedłuża prawo do aktualizacji?
Nie. Prawo do darmowych aktualizacji jest liczone od daty aktywacji pierwszego stanowiska. Dodatkowe licencje, kupione nawet po 11 miesiącach od daty aktywacji pierwszego stanowiska, nie przedłużą prawa do instalacji nowych wersji.
Czy prawo do aktualizacji musi być odnawiane co roku?
Nie musi, to zależy od potrzeb. Roczne prawo do aktualizacji liczy się od momentu wykupienia. Można więc po roku korzystania z aplikacji nie wykupić tego prawa, a potem wykupić je w kolejnych latach, bez płacenia za wcześniejsze okresy.
Pomoc i informacje o aplikacji BIT RejestryEkran pomocy udostępnia informacje o wersji aplikacji. Zawiera też narzędzia ułatwiające skorzystanie z pomocy producenta, w tym zgłaszanie błędów.