Przez 30 dni można testować wersję pełną, po czym przechodzi ona automatycznie w tryb, w którym dane można tylko przeglądać i raportować, a funkcje dodawania i edycji danych są wyłączone. Wyłączenie tych funkcji nie powoduje utraty żadnych danych ani zablokowania dostępu do nich! Po wykupieniu licencji będą one od razu dostępne.

Chcę kupić pełną wersję aplikacji.

Wersje archiwalne

Jeśli chcieliby Państwo pobrać starszą wersję aplikacji prosimy o kontakt.

Logowanie do aplikacji BIT RejestryZ aplikacji BIT Rejestry może korzystać wielu użytkowników. Każdy z nich korzysta z własnego konto użytkownika, dzięki czemu apliakcja rejestruje ich działania i zapewnia pełną rozliczalność.